Deti nad 1 rok

Digitálne rodičovstvo

Deti a obrazovky. Otupujú vnímanie, alebo naopak napĺňajú vývinové potreby? Čo z nich tvoje deti dostávajú, v čom obrazovky škodia, a v čom pomáhajú? Chceš mať dieťa, ktoré je digitálne zdatné, lebo to je budúcnosť. Ale nechceš mu nijak ublížiť. Chceš bezpečne budovať digitálnu kompetenciu svojich detí a minimalizovať riziká spojené s používaním technológií.

Tento kurz je určený pre (nastávajúcich či aktuálnych) otcov i mamy.

Ako rodič si príď po odpoveď na základné dve dilemy digitálnej výchovy:

1. Čo a v akej forme je na obrazovke prínosné alebo nevhodné pre dieťa daného veku?

2. Používam telefón a počítač k práci – ako to mám spraviť, aby nemal negatívny vplyv na moje dieťa a rodinu?

 

Informácie založené na výskumoch poslúžia ako základ pre tvoje správne rozhodovanie. Andrej vyvráti mýty o technológiách a deťoch, prejdeme si spolu reálne riziká. Nadobudneš tak istotu pri rozlišovaní obsahu a intenzity interakcie dieťaťa s obrazovkou. Vybuduješ zdravé digitálne pravidlá a návyky v tvojej rodine.

V čom sa zorientuješ:

  • Čo je v poriadku pre aké staré dieťa? Aký obsah, médium a frekvencia?
  • Aké sú riziká a benefity (poruchy pozornosti, závislosť, rozvoj schopností...)?
  • Ako vyvážiť čas na obrazovke, aby dieťa nebolo technologicky znevýhodnené?
  • Ako môžem bezpečne narábať s technológiou ako rodič a nemať zlý vplyv na dieťa?
  • Kvalita digitálnej výživy - koncept, ktorý ľahko aplikujem.
  • Aké miesto by mala mať technológia a obrazovky v našej rodine?
  • Ako sa začať pripravovať na tínedžerský vek môjho dieťaťa z pohľadu technológie a online sveta?


Kedy: 4. 10. 2024 16:30 - 18:00


Stretnutia nie sú nahrávané z dôvodu dôvernosti a bezpečia.


Webinár môžete bezplatne zrušiť 3 kalendárne dni pred termínom konania.

Čas:

90 min

Cena:

39 eur/stretnutie