Partneri

Ako hovoriť s deťmi o drogách a závislosti

Ako moje dieťa rastie, je vystavené nástrahám ako drogy, alkohol, vapky, automaty, výťažky z konope v automatoch. Niektoré ani nepoznám a každým mesiacom strácam kontrolu nad tým, čo moje dieťa počuje, čo robí, čo si myslí. Váham - hovoriť o vlastných zážitkoch s alkoholom a drogami? Priznať že občas fajčím? Alebo hovoriť o tom čo je viac a čo menej nebezpečné? Nenavediem ho na užívanie látok, ktoré mu alebo jej zničia život? Mám hovoriť o bolesti zažitej s mojim otcom alkoholikom, alebo udržať idealizovaný pohľad na dedka? Hovoriť o psychiatrických diagnózach v našej rodine ak mám podozrenie, že drogy v nich zohrali rolu? Toto sú obavy milujúceho a starostlivého rodiča a je potrebné ich rozobrať a mať v nich jasno. Nechcem aby moje deti cítili v týchto témach zo mňa neistotu.

S Andrejom sa budeme pripravovať na to ako otvorene hovoriť s deťmi o drogách a závislostiach. Prejdeme si spolu princípy komunikácie s deťmi o rizikovej téme. Identifikujeme, kedy a ako začať tieto rozhovory s deťmi a naučíme sa budovať dôveryhodné a otvorené prostredie. Objasníme si, ako sprostredkovať informácie o drogách bez strachu a zaujatosti.  Preskúmame spoločne prevenciu a rizikové faktory spojené s užívaním drog. Rozoberieme si stratégie na budovanie odolnosti a podporu zdravých rozhodnutí u detí. Preskúmame, akú úlohu môžu zohrávať rodina a komunita pri prevencii drogových problémov. Pripravíme sa na to, ako hovoriť deťom o mechanizme závislosti a o tom, ako jej predchádzať. Nezostaneme však len pri štýle komunikácie.

Prejdeme si aj konkrétne substancie s ktorými sa deti môžu stretnúť a ich riziká, najmä tie, na ktoré deti počujú. Budeme hovoriť aj o znižovaní rizika užívania a o tom, ako nakresliť červenú čiaru a aké to má dôsledky.

V čom sa zorientuješ:

·     Či a ako ťa osobná skúsenosť zaťažuje pri rozhovore o závislostiach a návykových látkach.

·     Ako sa rozprávať s deťmi tak, aby sme minimalizovali riziká závislosti a zdravotných problémov.

·     Čo je princíp závislosti a ako ho zrozumiteľne predstaviť deťom.

·     Aké účinky a riziká majú jednotlivé substancie a prečo si pred nimi nie sme rovní.

·     V svojich dilemách cez otázky a odpovedi.

·     Či a ako hovoriť o svojich skúsenostiach, zlozvykoch a zážitkoch.

Kedy:
streda 24. júla 2024 o 17:30 - 19:00.

Otázky a odpovede môžu trvať až do 19:30 v prípade vášho záujmu. Obsah preberieme v časovom limite.

Stretnutia nie sú nahrávané z dôvodu dôvernosti a bezpečia.

Webinár môžete bezplatne zrušiť 3 kalendárne dni pred termínom konania.

Foto: pockajchvilka.sk

Čas:

90 min

Cena:

39 eur/stretnutie