O Nás

Sme manželia, psychológovia. Andrej sprevádza páry a dospelých, Janka deti a ich rodičov, obaja vzdelávame skupiny.

Naša práca je založená na výskumných poznatkoch, vecnom a ľudskom prístupe. Cieľom je, aby ste sa cítili kompetentnejší a prechádzali ťažkosti samostatne.

Môžete sa na nás obracať s rodičovskými témami od prenatálneho obdobia, pôrodu, šestonedelia, prvého roku a výzvami jednotlivých vývinových období. Pomôžeme vám so špecifickými problémami akými sú obdobie vzdoru, zadávanie hraníc, problémy v správaní až po vek cca 9 rokov.

Špeciálnu pozornosť venujeme podpore partnerského vzťahu, prežívaniu a roly mamy a otca vo výchove. Veríme, že kvalita života rodičov sa odráža na živote detí.

Janka je spoluautorka knihy Psychológia pre milujúcich rodičov - prvý rok bábätka, najnovšie vedecké poznatky prakticky a ľudskou rečou.

V prípade, že budeme presvedčení, že váš problém niekto vyrieši lepšie, nasmerujeme vás na správneho človeka v rámci odbornej komunity.

PhDr. Jana Zemandl, PhD.

Psychologička / Partner
Zobraziť viac

Je jednou z autoriek knihy Psychológia pre milujúcich rodičov.

Po štúdiu psychológie ukončila doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej psychológie na Slovenskej akadémii vied.

Pracuje aj na Naonatologickej klinike intenzivnej medicíny v Národnom ústave detských chorôb.
Ukončuje špecializačné štúdium klinickej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.
Je registrovaná v Slovenskej komore psychológov.

Certifikáciu pre prácu v terapii hrou a filiálnej terapii získala v Inštitúte rodinnej terapie a vzťahovej väzby v Martine, kde dnes v rámci výcviku profesionálov zastrešuje adaptáciu hrovej terapie pre deti pod tri roky.

Je frekventantkou dlhodobého výcviku v Geštalt psychoterapii a vo výcviku v EMDR - Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu.

Kvalifikáciu si kontinuálne rozširuje, v minulosti účasťou na sebaskúsenostných tréningoch v procesorientovanej psychológii, a iných jednorázových výcvikoch pre odborníkov.

Venuje sa osvete a posilňovaniu rodičov vo vývinovo psychologických a sebarozvojových témach aj cez instagramový profil Rodinná psychológia a príležitostné podcasty, streamy a články.

S Janou sa zoznámte napríklad cez podcasty Ľudskosť, Mamagang, I SEE ME, viac na našom blogu.

Mgr. Andrej Zemandl

Psychológ / Partner
Zobraziť viac

Je absolventom magisterského jednoodborového štúdia psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Najviac vo svojej dennej práci s pármi čerpá z párovej terapie Emotion Focused Therapy - Couples Therapy (EFT-C), certifikát získal od zakladateľa metódy Lesa Greenberga. Vo vzťahovej oblasti čerpá vedomosti z Level 2 certifikátu v Gottman method couples therapy, ktoré vystavali manželia Gottmanovci, priekopníci výskumu partnerských vzťahov.

Pri práci s jednotlivcami sú pre Andreja východiskom vedomosti, ktoré získal ako frekventant dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (SSKIP) zameranom na hlbinnú prácu s emóciami prostredníctvom imaginatívnych techník. Autentická, vedecky podložená práca s ťažkými emóciami do veľkej miery definuje Andrejov prístup. Pri nej čerpá taktiež z Level 3 certifikátu Emotion-focused therapy (EFT) pre jednotlivcov. V oboch metódach sa naďalej aktívne vzdeláva.

Andrejovi je blízka aj práca so symbolmi, preto bol dlhodobo účastníkom na skupinovej sebaskúsenostnej a teoretickej časti výcviku v Analytickej psychológii organizovanom ČSAP. Je tiež absolventom viacerých workshopov v procesorientovanej psychológii organizovanej POPI Slovensko a iných metód.

O Andrejovej práci s pármi a jednotlivcami si môžete vytvoriť predstavu cez podcasty IPcko.sk, Mamagang a SME Medzi nami.

Naša stránka ma účel previesť vás vašou životnou situáciou. Preto vám odporúčame prelistovať si obsah na hlavnej stránke a “nájsť sa tam”. Preskúmajte, ktoré možnosti vzdelávania vás oslovia najviac (webináre, blogy…). Buď vám pomôžu, alebo vďaka nim lepšie porozumiete svojej situácii.

AKTUÁLNE, ŽIAĽ, Z KAPACITNÝCH DÔVODOV NEPRIJÍMAME NOVÝCH KLIENTOV (aktivity v sekcii "služby").
Budeme sa zatiaľ tešiť na virtuálne stretnutia s vami na WEBINÁROCH!

Ak máte otázku, píšte nám sem, cez kontaktný formulár. Ďakujeme za dôveru!

Ďakujeme! Vašu správu ste úspešne odoslali.
Chyba! Niečo ste nevyplnili správne vo formulári.