Moje duševné zdravie

Vnútorné dieťa v pohode - séria

Ako rôzne etapy tvojho života ovplyvnili optiku, ktorou sa pozeráš na seba a na svet a ľudí okolo? Zisti spolu s Andrejom a malou, uzavretou skupinkou, či sa tvoje presvedčenia zakladajú na pravde a preskúmaj ako ovplyvňujú kvalitu tvojho života. Získaj nadhľad a lepší, realistickejší obraz samého seba. Preskúmaj svoj pocit bezpečia, skontaktuj svoj stred a svoje potreby, rozoznaj hlas vnútorného kritika a čo z tvojej minulosti ti komplikuje vzťahy. V príjemnej skupine sa lepšie spoznáš a zmeniš svoj vzťah k sebe a svetu smerom k pohode a spokojnosti.

Čo očakávať:

Prácu na sebe, hlboký zážitok. Uzavretá, bezpečná skupinka, ktorá preskúma spolu s Andrejom 5 tém pre hlboké spoznanie sa a uzdravenie:

  1. Identifikuj ako vnímaš bezpečie a dôveru vo svete aj vo vzťahoch. Spoznaj veci, ktoré ti chýbali v najranejšom detstve a ovplyvnili ťa. Získaj kontakt so svojim stredom. Nauč sa budovať základný pocit bezpečia na svete. 18.11.2022
  2. Rozlíš svoje potreby od očakávaní druhých. Získaj zručnosti pre osobný rast a autentické rozhodovanie sa. Zlepši svoju spokojnosť, naplnenosť života. 2.12.2022
  3. Spoznaj svojho vnútorného kritika ale aj láskavý obraz seba, ktorý ovplyvnil predškolský vek. Dotkni sa sebalásky, vnútorného pokoja a šťastia a prehĺb ich. 9.12.2022
  4. Spoznaj vzťahy - súperenie a spoluprácu. Zaži si ako sa vidíš očami druhých, ako si budujem vzťahy, koalície. Čo podporuje tvoju izoláciu, osamelosť a sklamania vo vzťahoch a ako z toho von. 13.1.2023
  5. Rozpoznaj a zmapuj svoje obmedzujúce programy. Vytvoríme nové presvedčenia pre kvalitnejší život, v ktorom si “dosť dobrá” a "dosť dobrý". 27.1.2023

Vždy o 16:30.

AKTUÁLNY TERMÍN JE NAPLNENÝ.

Ďalší pripravíme, ak klikneš na rezervačné tlačidlo.

Skupiny sú uzavreté a stabilné v priebehu piatich modulov.

Počet účastníkov skupine je do 10.

Cena: 49 Eur za stretnutie.

Čas:

Cena: