Moje duševné zdravie

Ako rozoznať toxický vzťah a ochrániť sa

Po našom rozhovore mávam pocit, že všetko vnímam nesprávne. Odchádzam zmätený, s pocitom viny, zneistená. Raz sa správa milo, potom nepredvídateľne. Neviem čo si o tom mám myslieť. Niečo ma na tomto partnerovi, spolupracovníkovi, rodinnom príslušníkovi znepokojuje, možno to je mnou. Keď sa nad tým zamyslím, mám smolu na zvláštne vzťahy. Najskôr ma ohúria a potom som sklamaná. Zdá sa mi že tolerujem veci, ktoré by som nemal.

Môžeme sa ocitnúť v partnerskom, rodinnom, či pracovnom vzťahu, ktorý nás mätie či ubližuje. Potrebujeme si vtedy ujasniť, čo je o nás a čo o tom druhom. Niekedy nejde priamo o to, že ide o toxickú osobu, ale niečo v tom vzťahu je nastavené zle. Rozlíšiť, že na druhej strane nie je skryto toxický, či nebezpečný človek, je kľúčové, iba tak sa dokážeme ochrániť. Avšak čo robiť? Mám odísť? Dá sa to nejak opraviť, zlepšiť?

Niekedy áno a niekedy je naopak veľmi dôležité rátať s rizikami a ochrániť sa. Poď sa naučiť rozlišovať kedy sa ako zachovať a nadobudni kompetenciu v komplikovaných vzťahoch s ľuďmi. Najmä tými, ktorý majú nad tebou nejakú silu - ľúbiš ich, alebo ti podpisujú výplaty, či majú dopad na názory tvojho partnera.

Počas tohto webinára spolu s Andrejom zistíš, ako identifikovať znaky toxických vzťahov a rozpoznať svoje vlastné zranenia, či vzorce správania, ktoré k nim prispievajú. Naučíš sa vyhnúť toxickým vzťahom a udržať si emocionálnu stabilitu.

Kvalitné a udržateľné vzťahy sú preukázateľne jeden z hlavných predpokladov fyzického zdravia, dĺžky dožitia a kvality života.

Zainvestuj do toho, čo je najcennejšie a zlepši svoju spokojnosť vo vzťahoch!

V čom sa zorientuješ:

·     Zistíš ako identifikovať znaky toxických vzťahov a rozpoznať ich typické vzorce správania.

·     Rozpoznáš, čo sa oplatí riešiť a kedy treba odísť/ochrániť sa, či vyžiadať si pomoc.

·     Naučíš sa budovať zdravé hranice a postaviť sa proti manipulácii a emocionálnemu vydieraniu.

·     Pripravíš sa na toxické vzťahy, aby si sa im ochránil/a hneď na začiatku a predchádzal/a vzniku nových toxických vzťahov

·     V svojich dilemách cez otázky a odpovedi.

Kedy:
26. júna 2024 o 17:30 - 19:00.

Otázky a odpovede môžu trvať až do 19:30 v prípade vášho záujmu. Obsah a niektoré otázky preberieme v časovom limite.

Stretnutia nie sú nahrávané z dôvodu dôvernosti a bezpečia.

Webinár môžete bezplatne zrušiť 3 kalendárne dni pred termínom konania.

Foto: pockajchvilka.sk

Čas:

90 min

Cena:

39 eur/stretnutie