Moje duševné zdravie

Odpustenie rodičovských zlyhaní

My dve,

Lucia Záhorcová z Odpustenie.sk

a

Jana Zemandl z Rodinnej psychológie

ťa v troch voľne nadväzujúcich moduloch prevedieme procesom odpúšťania samej sebe. Pomôžeme ti spracovať nahromadené pocity viny a zlyhania, ktoré sú bežným zážitkom aj tých najviac milujúcich rodičov. Pripravíme ťa tiež na to, ako predchádzať ďalším stresujúcim rodičovským zážitkom tak, aby si si zachovala pokoj, pocit kompetencie a ľahkosť. Tak dostane váš vzťah s dieťaťom, ako aj sebahodnota veľký zdroj do budúcna.

Čo získaš v jednotlivých moduloch:

9.6.2023 17.00 - 18:30

Modul 1: Zlyhávam ako matka. Čo s bolestivými pocitmi viny?

Spoznaj svoje pocity - jediná cesta von je cez.

Kedy cítim v materstve vinu a kedy hanbu. Ich odlišné dôsledky.

Odkiaľ pochádza naša vina a hanba?

Medzigeneračný prenos bolestivých emócií.

Cvičenia na oslobodenie sa od bolestivej viny a hanby.

23.6.2023 17.00 - 18:30

Modul 2: Ako sa priblížiť k odpusteniu sebe?

Ako spoznám, že sa ma odpustenie sebe týka?

Prečo je dobré odpustiť si?

Odpustenie je proces. Spoznáme ho.

Čo potrebujem k tomu, aby som si odpustila?

Ako sa efektívne ospravedlniť svojmu dieťaťu?

Zážitok odpustenia si na cvičeniach.

12.7.2023 17.00 - 18:30

Modul 3: Láskavosť k sebe ako jadro procesu odpustenia.

Čo je (ne)láskavosť voči sebe?

Ako mi zasahuje do života?

Sebakritický vs. sebaláskavý vnútorný hlas.

Môžem byť láskavá k iným, keď nie som voči sebe?

Ako môžem rozvíjať láskavý a súcitný postoj k sebe v konkrétnych situáciách?

Zážitok sebalásky.

Je možné sa prihlásiť aj na jednotlivé stretnutia, ale odporúčame ich absolvovať v poradí.

Stretnutia NIE sú nahrávané z dôvodu dôvernosti a bezpečia.

Webinár môžete bezplatne zrušiť 3 kalendárne dni pred termínom konania.

Foto: pockajchvilka.sk

Čas:

90 min

Cena:

39 eur/stretnutie